• Chuyển cửa hàng

Hướng dẫn sử dụng áo phao

Hướng dẫn sử dụng áo phao

Có nhiều bạn chưa biết cách sử dụng áo phao đúng cách, an toàn và bảo quản làm sao cho tăng được độ bền và bảo quản áo phao tốt

Sau đây là các bước sử dụng áo phao an toàn:

hướng dẫn sử dụng áo phao an toàn

hướng dẫn sử dụng áo phao

hướng dẫn sử dụng áo phao đúng cách

Hướng dẫn sử dụng áo phao

 

Dịch vụ hot

CHO THUÊ DÙ TRÒN 20M
2.700.000đ/ngày 1
CHO THUÊ BỘ ĐÀM
50.000đ/ngày 1